Friday, June 27, 2008

Zzleeppi

Lex and Ninang. 
Para daw kamin mag-nanay dito. Baby and mother Panda.

No comments: