Tuesday, October 23, 2007

Im SO getting good at this

Sabi nang pangatlo sa pinaka paborito kong tao dito sa mundo (hint hint) habang nagtitimpla ako nang kape kaninang umaga:

paboritokitahayupka:oy, you're wearing red.
ako: (halo ang kape, sabay tingin pailalim) and you're wearing orange. shocking
paboritokitahayupka: (tili-laugh) its shocking orange
ako: just shocking
paboritokitahayupka: we match
ako: (punyeta) (tries ko look cool) sorry?
paboritokitahayupka: we match. our shades match
ako: (hawak sa mug nang mabuti, at baka manghagis nang kapeng mainit) like bedsheet.
(walk away, dali)
paboritokitahayupka: (read the comment as a sly, sexy remark) haha. (bwelta nang mabilis) ...you having lunch at..
ako: (mabilis na cut) no. im not having lunch with you. sorry. (bading)

short and sweet.

No comments: